EMM-serien

Kombiinstrument EMM för DIN-skenemontage/panelmontage med digital visning av ett flertal storheter. Instrumenten ersätter traditionella panelinstrument och blir klart mer kostnadseffektiva.

Litet instrument med många funktioner

  • Visar 30 olika parametrar
  • Panelmontage eller DIN-skenemontage
  • Analoga eller digitala utgångar
  • Energimätning

Applikationstillämpningar

I ställverk och undercentraler för övervakning av utgående grupper eller i serviscentraler i fastigheter för kontroll av lastfördelning mellan faser och maxförbrukningar.

För mer information, vänligen kontakta oss!

Översikt EMM-instrument →
Modbus-protokoll EMM (eng) →
Systembeskrivning EMM-4h (EMM-D4h) →
Användarmanual EMM-4h (EMM-D4h) →
Systembeskrivning EMM-R4h →
Användarmanual EMM-R4h (eng) →
Användarmanual EMM-R3VA →
Grundprogrammering EMM →
Manual EMM-uD3h (eng) →