EMA-serien

EMA-instrumenten har konstruerats för att övervaka, styra, lagra och analysera alla elektriska variabler i ett distributionsnät. All relevant data visas och kan om så önskas även skrivas ut, de lagras i det interna RAM-minnet och kan överföras till en PC via RS485 (standard).

Det är möjligt att styra larm eller strategiska laster via digitala utgångar (två digitala utgångar är standard). Alla parametrar visas på en bakbelyst LCD display. Val av visning och programmering gör man med hjälp av fem tangenter på frontpanelen.

Som tillbehör finns programvara ”NRG” för PC.

Grundprogrammering EMA10 EMA11 och EMA90 →
Användarmanual EMA10 EMA11 och EMA90 →

Översikt EMA-instrument →

Modbus-protokoll EMA (eng) →

Systembeskrivning EMA10H →
Manual EMA10H (eng) →

Systembeskrivning EMA11H →
Manual EMA11H (eng) →

Systembeskrivning EMA90H →
Manual EMA90H (eng) →