M850

M850 är ett prisvärt multiinstument med mätning och visning av 30 olika elektriska storheter. Fungerar för både enfas- och trefassystem och för låg-, mellan- och högspänning. LCD-display med valbar bakgrundsfärg.
Pulsutgång och Modbus RS485.

Installationsanvisning där du steg-för-steg ser hur du gör dina val
Användarmanual M850 →

Produktblad M850 →
Modbusprotokoll för M850 och M880 →

m850-vit-ny2019-jpeg1
m850-bla-jpg1
m850-gron-jpg1