IsoBase 96

Lanserades våren 2019 - Vårt nya instrument för jordfelsöverakning av upp till 128 kanaler

Ersätter tidigare IsoBase

IsoBase 96 larmar och varnar för fel i anläggningen både för felaktiga installationer och apparater. Varje IsoBox 96 kan hantera upp till 8 st IsoHub och IsoOut. Totalt 128 st mätpunkter. Enkel användning av logfunktion.
Filter, THD-mätning och Modbus RTU är standard. Modbus TCP, Profibus och inbyggd WEB är tillval.
Grafisk färgdisplay på 3,5”
Panelmontage 96x96.

Tillsammans med vårt breda program av summaströmtransformatorer kan du med våra flexibla lösningar detektera jordfel långt ut i din anläggning för att snabbt och enkelt åtgärda problem.

Produktblad IsoBase 96 →
Användarmanual för IsoBase 96 →
Manual Modbus IsoBase & IsoBox (eng) →
Inkopplingsschema IsoBase 96 →

isobase-96-1-jpeg1
isobase-96-2jpeg1
isobase-96-3-jpeg1
isobase-96-4-jpeg1
isobase-96-5-jpeg1
isobase-96-6-jpeg1