Insamling via MultiLog

Insamling av förbrukningsdata via MultiLog sker via pulsutgången på energimätaren.

g3t1
g3t-11
g3tresized1
multilog-g2-frilagd1
multilog-g3t-11
multilog-g3t-21
multilog-g21