Strömtransformatorer Redur

Vi har ett mycket stort sortiment strömtransformatorer i en mängd storlekar och omsättningar.

♦ Kompakta yttermått
♦ Flera praktiska monteringstillbehör
♦ Stora innermått
♦ Omsättningar från 50A upp till 4000A/5A alt. 1A
♦ Vissa kan erhållas i klass 0,2S

Översikt Strömtrafo →

Rekommendationstabell för kraftkabel →

Produktblad på de vanligaste strömtransformatorerna kan hämtas nedan:

4R21.3 →
6A315.3 →                                         6A412.3 →
7A412.3 →                                         7A512.3 →
8A512.3 →                                         8A615.3 →
9A615.3 →                                         9A640.3 →
10A815.3 →                                       10A830.3 →
13A1030.3 →                                     13A1056.3 →
16A1234.3 →                                     16A1272.3 →