Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny lag som börja gälla den 25 maj. I korthet kan man säga att den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med en version som är bättre anpassad efter vårt digitala informationssamhälle. Det innebär att man som privatperson har fler rättigheter och möjligheter till bättre kontroll av de personuppgifter som man lämnar ut.

Som kund, samarbetspartner eller kontaktperson är dina uppgifter alltid trygga hos oss och vi respekterar din integritet samt skyddar de personuppgifter som vi innehar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslag och vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt. Vi sprider eller delar aldrig uppgifter vidare till tredje part. Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR. Vi upplyser alltid om i vilket syfte vi ämnar använda personuppgifterna.