Kommunikation via M-Bus

Insamling av data via M-bus görs genom att samtliga mätare sammankopplas till en insamlingsenhet/koncentrator.