Om jordfelsövervakning

I dagens tekniskt avancerade samhälle finns det fördelar för alla att använda ett system för jordfelsövervakning. Megacons system för jordfelsövervakning övervakar kontinuerligt och med stor noggrannhet läckaget i en grupp. Det är även ett effektivt hjälpmedel för förebyggande underhåll.

Så fort ett jordfel upptäcks så indikerar systemet det med en larmsignal. Man kan ställa in nivån för larmsignaler och varningar på så låg nivå som man önskar för att minimera risken för skada. Systemet visar också var i anläggningen jordfelet har uppstått så att man kan utföra åtgärder både snabbt och säkert.

Industri

Bevakningen av jordfel är en förutsättning för att kunna leda ett förebyggande underhållningsarbete i femledarsystem inom industrin. Att upptäcka början till försvagad isolering och åtgärda problemet under ett planerat driftstopp kan hjälpa till att spara mycket pengar.

Kontor

Arbetsmiljön påverkas av kvalitén på elnäten. Ett väl fungerande femledarsystem minimerar både magnetfält från elnäten samt datastörningar som beror på oren elmiljö. Att bevaka jordfel och lösa de problem som uppstår är förutsättningar för att upprätthålla fungerande elnät.

Sjukhus

Inom sjukvården kan man få problem om en konventionell jordfelsbrytare löser ut. Megacon har produkter som övervakar en eller flera grupper indikeringar t.ex. i ett behandlingsrum eller i en akutsal. Du kan läsa mer om våra installationer i sjukhusmiljöer här:

Principschema sjukhusinstallation →
"Full kontroll på din energi" →
FAQ - Vanliga frågor om jordfelsövervakning →