Om energimätning

Megacon är experter på MÄTINSAMLING av energidata och förbrukningsdata, det har vi varit i 20 år. Energiförbrukningen ökar ständigt vilket gör det viktigt att vara energieffektiv och ta kontroll över hur och var energin förbrukas. För att ta kontroll behövs information om hur verkligheten ser ut. Med fjärravläsning av undermätare och timvis visualisering av förbrukningen finns stora möjligheter att identifiera de områden där energiförbrukningen är för hög och där investeringsbehoven finns.

Energiportalen MC-Web möjligör full kontroll över energiförbrukningen och ger er större möjligheter till faktabaserade beslut för åtgärder på anläggningen. På ett smidigt sätt kan genomförda åtgärder följas upp och presenteras.

  • Mät Megacon bygger unika energisparsystem anpassade helt efter kundens egna behov.
  • Logga Logga förbrukningar över en tid och få en tydlig bild över nuvarande förbrukning.
  • Debitera Du får detaljerade och rättvisa underlag för debitering.
  • Analysera Granska grafer och kurvor noggrant. Jämför med liknande anläggningar eller tidsperioder.
  • Åtgärda Beroende på vad du mäter finns en mängd förslag på åtgärder.
  • Spara Du kommer att bli förvånad över hur stora besparingar du kan göra.

Vill du veta mer - kontakta oss

Georg Stockhaus
Marknad/Försäljning Energimätning
08-402 42 54
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se


Peyman Shamdani
Utveckling/IT
08-402 42 59
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Mer information