Om energimätning

Nu kan du se VAR, NÄR och HUR energin förbrukas!

  • Mät Megacon bygger unika energisparsystem anpassade helt efter kundens egna behov.
  • Logga Logga förbrukningar över en tid och få en tydlig bild över nuvarande förbrukning.
  • Debitera Du får detaljerade och rättvisa underlag för debitering.
  • Analysera Granska grafer och kurvor noggrant. Jämför med liknande anläggningar eller tidsperioder.
  • Åtgärda Beroende på vad du mäter finns en mängd förslag på åtgärder.
  • Spara Du kommer att bli förvånad över hur stora besparingar du kan göra.

Vill du veta mer - kontakta oss

Georg Stockhaus
Marknad/Försäljning Energimätning
08-402 42 54
070-227 01 13
georg.stockhaus@megacon.se

Andreas Knapp
Projekt/Försäljning Energimätning
08-402 42 53
070-978 37 63
andreas.knapp@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
08-402 42 59
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Johan Krusing
Utveckling/Drift Energimätning
072-547 00 86
johan.krusing@megacon.seMer information