Om energimätning

Nu kan du se VAR, NÄR och HUR energin förbrukas!

  • Mät Megacon bygger unika energisparsystem anpassade helt efter kundens egna behov.
  • Logga Logga förbrukningar över en tid och få en tydlig bild över nuvarande förbrukning.
  • Debitera Du får detaljerade och rättvisa underlag för debitering.
  • Analysera Granska grafer och kurvor noggrant. Jämför med liknande anläggningar eller tidsperioder.
  • Åtgärda Beroende på vad du mäter finns en mängd förslag på åtgärder.
  • Spara Du kommer att bli förvånad över hur stora besparingar du kan göra.

Mer information