Megacon i korthet

Megacon utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster för loggning och kontroll av el och energi. Bolaget startades 1984 av Peter Stockhaus.

Programmet berstår av system och produkter för mätinsamling och jordfelsövervakning samt ett brett sortiment av mättransformatorer för spänning och ström, panelinstrument, kombiinstrument för energianalys, transient/överspänningsskydd och ett flertal andra produkter som temperaturvakter, motorskydd och larmpaneler.

Megacon ägs till en tredjedel var av Peter Stockhaus, Lisbet Stockhaus och Fredrik Mannerheim (via bolag Mannerheim Invest AB)