Lägenheter

Smart mätinsamling för framtidens lägenheter

MultiLog är Megacons system för insamling av energi-förbrukning i bland annat bostadsrättsföreningar. Systemet ger föreningen och dess medlemmar kontroll över fastighetens och lägenheternas individuella energiförbrukning – en investering som betalar sig inom 2-5 år. Varje lägenhetsinnehavare betalar dessutom bara för sin egen faktiska förbrukning.

MultiLog är webbaserat och innebär att varje lägenhet i föreningen kan bevaka nivåerna för el, varmvatten, kallvatten, fjärrvärme eller gas timme för timme. Avvikande nivåer kan upptäckas direkt, vilket innebär att bostadsrättsföreningen har möjlighet att spara både energi och pengar.

Spara energi

För att kunna sänka bostadsrättsföreningens elkostnader måste man veta när, var och hur energin används. Med denna kunskap är det lättare att sätta in energibesparande åtgärder precis där det behövs.

Spara pengar

Föreningen betalar för endast ett elabonnemang, som fördelas på medlemmarna.

Rättvist

Var och en betalar bara för sin faktiska förbrukning av el, varmvatten, fjärrvärme eller gas.

Enkelt

Vid en flytt kan kostnaden lätt fördelas genom flyttavläsning.

Energideklaration

MultiLog förenklar bostadsrättsföreningens energideklaration. Systemet visar exakta nivåer på exempelvis hissens eller trappbelysningens energiförbrukning.

Smart

Föreningen kan upptäcka avvikande förbrukningsnivåer, och har möjlighet att åtgärda detta i ett tidigt stadium.

Enkelt - så här går det till →