Kvalitet & Miljö

Megacon följer kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 men är i nuläget inte tredjeparts-certifierade. Det finns kvalitets- och miljömanual och dokumenterade rutiner för processerna inom företaget.

Megacons kvalitets- och miljöpolicy:

Alla på Megacon ska aktivt arbeta för att

  • Naturresurser bevaras och ha som mål att minska utsläpp
  • Förmedla kunskap om energioptimering och energibesparing
  • Motverka slöseri
  • Engagera sig i kvalitets- och miljöfrågor
  • Följa gällande lagar och regelverk
  • Optimera transportbehovet