Kombiinstrument / Multiinstrument

Megacons kombiinstrument finns i flera olika klasser både prestandamässigt och prismässigt. Vid val av kombiinstrument bör man utvärdera vilka parametrar som är intressanta i den specifika anläggningen. Kanske denna skrift kan hjälpa dig på vägen: Val av kombiinstrument →En nyhet under 2018 är vårt kombiinstrument M880-DMF. Det är ett användarvänligt instrument för DIN-skene-montage med en omfattande mängd standarfunktioner.

Ladda ner Produktblad M880-DMF →

Modbusprotokoll för M850 och M880 →

 
 

Ett populärt kombiinstrument är ett prisvärt 96 x 96 instrument som heter M850
Produktblad M850 →

Vi har gjort en installationsanvisning där du steg-för-steg ser hur du gör dina val
Användarmanual M850 →

Modbusprotokoll för M850 och M880 →


Våra kombiinstrument i EMS-serien finns i 3 olika grundvarianter och därutöver finns en mängd optioner som tillval.

Ett prisvärt alternativ till EMA-serien.

 
 


Kombiinstrument i EMA-serien kan övervaka, styra, lagra och analysera alla elektriska variabler i ett distributionsnät.

All relevant data visas och kan om så önskas även skrivas ut, de lagras i det interna RAM-minnet och kan överföras till en PC via RS485.


Kombiinstrument i EMM-serien är för panelmontage eller DIN-skenemontage med digital visning av ett flertal storheter.

Instrumenten ersätter traditionella panelinstrument och blir klart mer kostnadseffektiva.

 
 

Vi har även ett litet multifunktionsinstrument för DIN-skenemontage.

Ladda ner Produktblad BY1800AV-110-SP →