Jordfelsreläer

ELR-3C är ett kompakt jordfelsrelä, 3 moduler, för separat transformator.

Till detta relä passar summaströmtransformator CT-1
eller CTA-1 (delbar).

Produktblad och inkopplingsguide ELR-3C →
Produktblad summatrafo CT-1 och CTA-1 →
Installationsguide Jordfelsrelä RCR-V30 →

ELRC-B är ett 1-kanals jordfelsrelä med inbyggd summaströmtransformator, inställbart strömområde och tidsfördröjning.

Kontakta oss för ytterligare information.