Jordfelsövervakning

Med fast installerad jordfelsövervakning får man kontinuerlig övervakning av elinstallationens isolationstillstånd. Så snart ett fel inträffar i den fasta eller flyttbara delen av installationen avges ett larm. Larmnivå kan ställas på så låga nivåer att risken för skada minimeras. När ett larm uppkommer är det viktigt att felet åtgärdas snarast så att man förhoppningsvis endast har ett fel att söka efter.

Fördelen är alltså att man inte bara upptäcker fel vid eventuella besiktningar av den fasta delen utan också får kontinuerlig övervakning av hela anläggningen.

Våra produkter för jordfelsövervakning är EMC-testade, se EMC Test Report →

FAQ - Vanliga frågor om jordfelsövervakning →

"Full kontroll på din energi" →

RoHS certifikat →

Miljövarudeklaration IsoBase och IsoHub →

Se vår lösning i sjukhusmiljö Princip sjukhus →

Har Ni frågor om isolationsmätning där jordfelsövervakning ingår?
Ta gärna kontakt med oss!

_o0a8171abanor1
_o0a8217abanor1
_o0a8181abanor1
digiflex-ny-bild1
_o0a8203abanor2