IsoOut

IsoOut är en moduluppbyggd enhet med 16 larmutgångar och kan användas nya eller i befintliga, tidigare installerade IsoBase-system.

Upp till 8 st IsoOut kan anslutas till varje IsoBase, vilket ger övervakning av som mest 128 kanaler. Inom sjukvården används IsoOut i utrymmen där man kan få problem om en konventionell jordfelsbrytare löser ut. En eller flera grupper övervakas med lokala indikeringar t.ex. i en akutsal. Monteras på DIN-skena.

Produktblad IsoOut →

Vi har gjort en schematisk principskiss med ett par exempel på applikation inom sjukvården:
Principschema sjukhusinstallation →

Läs vidare under IsoBase →