MEGACON - expert på energibesparingar

Vi ger dig kontroll över energiförbrukningen

Fullständig kontroll på förbrukningar kräver engagemang, kunskap och intresse. Målet är att spara energi och effektivisera och optimera sin tillgängliga effekt. Megacons system MultiLog ersätter inte fastighetens styr- och reglersystem, det övervakar att det är optimalt!

Vårt system mäter förbrukningar långt ut i anläggningen och skickar timvärden som avläses via hemsida.

Då hittas energibovar och onormala förbrukningar, t.ex. fläktar som går dygnet runt eller system som kyler samtidigt som ett annat värmer.

Så här har du aldrig sett din energiförbrukning →

Vårt system kan mäta el, varmvatten, kallvatten, fjärrvärme/ kyla, gas mm. Detaljerade förbrukningsprofiler ger ett effektivt verktyg i energibesparingsarbetet genom jämförelse av olika perioder, snarlika anläggningar mm.

Ytterligare en faktor som påverkar den totala energikostnader är abonnerade effekter och en förståelse för skillnaden mellan effekt (kW) och energi (kWh) och därmed sänka sina totala kostnader på både abonnemang och vid upphandling av energi.

Vi har produkter och system för visualisering och lagring av förbrukningsdata och kommunikation. Vi utvecklar ständigt våra produkter och system för att erbjuda lösningar för de på marknaden förekommande protokoll- och kommunikationslösningar.

Ta kontakt med oss idag! →