Enkelt – här ett exempel på hur det kan gå till

MultiLog passar alla typer av bostadsrättsföreningar, små som stora! Vi ger Er ett kostnadsfritt förslag på hur föreningen får kontroll över energiförbrukningen. Kontakta oss idag!

Så här går det till. Steg för steg:

Idag har varje medlem var sitt elabonnemang med egen elmätare. Beslut tas om SMART energimätning från Megacon.

Respektive elabonnemang sägs upp och upphandling görs av el till bästa pris. Huvudsäkringens storlek anpassas till fastigheten. Fastigheten har nu bara ett elabonnemang.

Systemet installeras och driftsätts.

Nu kan varje medlem se sin egen förbrukning timme för timme via webben. Mätvärdena skickas till förvaltaren som debiterar elen på avgiftsavin, så var och en betalar för sin faktiska förbrukning i efterskott.

Enkelt och rättvist!
Det går även att mäta varm- och kallvatten, fjärrvärme och gas om så önskas.