Affärsidé, strategi, mål och vision

Affärsidé

Megacon utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar och system för styrning och kontroll av el och energi.

Strategi

I Megacons verksamhet att utveckla, marknadsföra och sälja produkter och system inom el- och energiområdet så är strategin att expandera verksamheten genom egen tillväxt och förvärv.

Mål

Tillväxtmålet för försäljning av produkter och system är en omsättningsökning om 15-20 procent per år. Målet grundar sig på den potential som finns inom marknadsområdet Mätinsamling. Ökning i bemanning skall ske i den takt som krävs för att klara denna volymtillväxt.

Vision

Megacon skall erbjuda de bästa kundnära lösningarna.