Mättransformatorer för mellanspänning

Mellanspänningstransformatorer för ström och spänning finns för nominell spänning upp till 36kV.


Broschyr med utförliga datablad finns att ladda ner här (eng) →


Megacon har vunnit en upphandling och skrivit ett ramavtal med Sinfra (f.d Värmek) avseende mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster. Detta avtal gäller från 2017-02-24.

Läs mera på: Sinfras hemsida →