Mättransformatorer för mellanspänning

Mellanspänningstransformatorer för ström och spänning finns för nominell spänning upp till 36kV.


Broschyr med utförliga datablad finns att ladda ner här (eng) →