Isolationsvakt HRI-R40WEtt brett program av övervakningsenheter för olika applikationer inom industri och sjukhus. Finns med inbyggd temperaturövervakning och överströmslarm. Visning av impedans- och resistansnivåer. Modbus RTU som tillval