DigiFlex för portabel jordfelssökning

DigiFlex är ett praktiskt och smidigt verktyg för lokalisering av felkällor i 5-ledarsystem där mätningar kan utföras under ordinarie drift. Mätnoggrannhet ända ner till 20mA felström.

Produktblad →
Användarmanual →

digiflex-21
digiflex-31
digiflex-41